Pytania i odpowiedzi

Zaloguj się, używając danych do logowania do serwisu domu aukcyjnego: adresu e-mail oraz hasła. Jeśli nie masz jeszcze konta, załóż je na stronie domu aukcyjnego. Po poprawnym zalogowaniu kliknij na przycisk 'Rejestracja'. Wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu i zaakceptuj regulamin. 
Po rejestracji do udziału w aukcji czekaj na mail z informacją o zaakceptowaniu Twojego udziału w aukcji. Po zaakceptowaniu Twojej rejestracji będziesz mógł przejść do składania limitów.
Limit jest to maksymalna kwota, jaką gotowy jesteś zapłacić za daną pozycję. Limity są tajne i znane tylko Tobie oraz organizatorowi aukcji, można je także dowolnie modyfikować i usuwać. 

Po dodaniu zmian w limitach należy zaakceptować kartę limitów. Niezaakceptowane limity nie będą brały udziału w licytacji, dopiero zaakceptowana karta limitów jest ważna.

W trakcie trwania licytacji na żywo system automatycznie będzie podbijał cenę w Twoim imieniu aż do określonego przez Ciebie.

W przypadku złożenia na daną pozycję dwóch limitów na taką samą kwotę pierwszeństwo ma limit wcześniejszy.

W licytacji na żywo mogą brać udział tylko klienci, którzy dokończyli proces rejestracji.

Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. 

W przypadku aktywnej aukcji, po uzyskaniu połączenia (zwykle 2-3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty).

Aby brać udział w licytacji na żywo należy kliknąć na duży przycisk 'LICYTUJ'. Jeśli organizator aukcji dopuszcza licytację połową stawki. Po kliknięciu zobaczysz zmianę aktualnej ceny i informację o zwycięzcy.

Jeśli w Twoim imieniu licytuje system (złożyłeś limit) także będziesz widział na ekranie informację WYGRYWASZ 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.